Whats Candlestick แท่งเทียนคืออะไร

0 140

Whats Candlestick แท่งเทียนคืออะไร

รูปแบบแท่งเทียนเป็น การวิเคราะห์ทางเทคนิค ( Technical Analysis) แบบหนึ่งที่ใช้ได้ดีและแพร่หลาย เพราะสามารถบอกแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำ
รูปกราฟเกิดจากอะไร เกิดจากการนำข้อมูลของราคาเปิด , ราคาปิด, ราคาสูงสุด มาพล๊อตให้เป็นรูปกราฟแล้ว เมื่อนำรูปกราฟที่พล๊อตอาไว้มาต่อกันจะทำให้เกิดรูปกราฟ หรือแท่งเทียน ที่สามารถบอกทิศทางแนวโน้มของการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจน
เมื่อวันเวลาผ่านไปราคาจะส่งสัญญาณออกมาจากลักษณะของแท่งเทียน ที่สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน คุณจึงสามารถใช้แท่งเทียนเป็นสัญญาณบอกให้คุณรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับราคาในอนาคตได้นั่นเอง

อย่าใช้เพื่อบอกถึงการกลับตัวทันทีถ้าคุณไม่ได้มองใน Time frame Daily แต่จงใช้เพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วควรใช้ควบคู่กับแนวรับ แนวต้านที่สัมพันธ์จะทำให้การเปิดปิดออเดอร์ของคุณนั้นถูกต้อง
วิธีการอ่านรูปแบบแท่งเทียน คือส่วนที่เป็นเนื้อของแท่งเทียนจะใช้ข้อมูลราคาเปิด และราคาปิดในการอ่านส่วนที่เป็นไส้เทียน จะใช้ข้อมูลราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในการอ่าน โดยถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดตัวแท่งเทียนจะเป็นแท่งเขียว หากราคาปิดต่ำกว่าเปิดตัวแท่งเทียนจะเป็นแท่งแดง ถ้าหากราคาปิดกับราคาเปิดเป็นราคาเดียวกันเราจะไม่เห็นตัวเนื้อเทียน

สิ่งที่น่าสนใจคือ
* รูปแบบแท่งเทียนบอกอารมณ์ของนักเทรดในตลาดและยังสามารถบอกสัญญาณการกลับตัวของราคาได้
* ตำแหน่งที่เกิดขึ้นของรูปแบบแท่งเทียนที่คุณสนใจใน Timeframe Daily จะใช้ได้ตามทฤษฏีถ้ารูปแบบแท่งเทียนนั้นเกิดใกล้กับแนวรับแนวต้าน แต่ถ้าคุณใช้ Timeframe ที่เล็กลง เช่น H4, H1 คุณจะต้องใช้รูปแบบแท่งเทียนหลายแท่งมาประกอบกันเพื่อให้สัญญาณที่แม่นยำ
* ต้องให้ความสำคัญกับเส้น Support Resistance ที่อยู่ใกล้บริเวณรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวใน Timeframe Daily
* คุณควรติดตามสถานการณ์ทางเศรฐกิจที่สำคัญของแต่ละสกุลที่คุณสนใจในช่วงเวลานั้นๆ

ทีมงานwww. forexthaiexpert.com