แท็กการท่องเว็บ

การใช้ Stop Loss

Stop loss คืออะไร

Stop Loss คืออะไร Stop Loss คืออะไร  Stop Loss (SL) หมายถึง การตั้งค่าให้ปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการขาดทุนถึงระดับหนึ่งหรือเมื่ออัตราการแลกเปลี่ยนไปถึงที่ระบุมีไว้ เพื่อจำกัดความเสี่ยหายเมื่อออเดอร์นั้นเกิดขาดทุน stop loss นั้น…