โบรกเกอร์ XM ครบรอบ 3 ปี งานแกรนด์กาล่า

0 185

โบรกเกอร์ XM ครบรอบ 3 ปี งานแกรนด์กาล่า 

 

นี่เป็นคำเชิญสำหรับลูกค้าของ X_M ทุกท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายจริงของ XM ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว และมียอดเงินคงเหลือรวมกันอย่างน้อย $300 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ในบัญชีซื้อขายทั้งหมด ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียน ถ้าหากท่านต้องการเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์พร้อมกับคู่สมรสหรือเพื่อนของท่าน คู่สมรสหรือเพื่อนของท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงของ XM ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกัน

ทำการฝากเงินเข้าบัญชีของท่าน คลิก ที่นี่ ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายจริงของ XM ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ ที่นี่

โปรดทราบว่าการลงทะเบียนเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่งหรือการยืนยันที่นั่งของท่านที่งานกาล่าดินเนอร์

 

จะทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้อย่างไร?

สำหรับการที่จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานกาล่านี้ได้นั้น มีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ

1. ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงของ XM ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วอย่างน้อยหนึ่งบัญชี หากท่านยังไม่มีบัญชีจริง สามารถเปิดบัญชีจริงได้ ที่นี่คลิก

2. มียอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายทั้งหมดของท่านรวมกันอย่างน้อย $300 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) เพียงแค่ใช้แบบฟอร์มด้านบนนี้ในการลงทะเบียนในโอกาสแรก เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดทราบว่าการลงทะเบียนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ถือเป็นการสำรองที่นั่ง หรือการยืนยันที่นั่งของท่านสำหรับงานกาล่านี้

มีเพียงแค่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้นี้ และเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันยืนการลงทะเบียนโดยผู้จัดการบัญชีประจำตัวผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ และยังได้เข้าร่วมในการจับรางวัลโดยอัตโนมัติ เพื่อลุ้นรับของรางวัล

ผู้จัดการบัญชีประจำตัวของท่านจะแจ้งหมายเลขยืนยัน ให้ท่านทราบ ซึ่งท่านจะต้องใช้หมายเลขนี้ในการผ่านประตูเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ในวันงาน

ใครที่สามารถร่วมงานกาล่านี้ได้บ้าง?

ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติในการลงทะเบียนตรงตามที่แสดงไว้ด้านบนนี้ และเป็นผู้ที่ได้ทำการซื้อขายฟอเร็กซ์, ทองคำ, หรือเงินอย่างน้อย 3 standard lots แบบครบรอบ (หรือ 300 micro lots แบบครบรอบ) ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่สิ้นสุดช่วงเวลาโปรโมชั่น และเป็นผู้ที่การลงทะเบียนได้รับการยืนยันแล้ว จะได้ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ระดับ 5 ดาว พร้อมความบันเทิงมากมาย และมีโอกาสในการเข้าร่วมการจับรางวัล เพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก XM ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้  ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง

การจับรางวัลจะมีขึ้นเมื่อใด?

การสุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะมีขึ้นที่งานกาล่าดินเนอร์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2017

 

การจับรางวัล Lucky Draw จะมีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกี่คน?

จะมีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 15 ท่าน ลูกค้าของ XM ที่มียอดเงินคงเหลือรวมกันอย่างน้อย $300 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ในบัญชีซื้อขายทั้งหมด ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียน และได้ทำการซื้อขายฟอเร็กซ์, ทองคำ หรือเงินในช่วงเวลาโปรโมชั่นอย่างน้อย 3 standard lots แบบครบรอบ (หรือ 300 micro lots แบบครบรอบ) และผู้จัดการบัญชีประจำตัวได้ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะได้เข้าร่วมการจับรางวัลเพื่อลุ้นรับรางวัล 15 รายการตามที่เราได้แสดงไว้

ลงทะเบียนจริงที่นี่ www.xm.com