โบนัสเงินฝาก 50% เพิ่มเติม สูงสุด $500* ในช่วงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2019

0 126

โบนัสเงินฝาก 50% เพิ่มเติม สูงสุด $500* ในช่วงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2019 กับXM

 

โปรโมชั่นสงกรานต์1

  เปิดบัญชีจริง                                                                                              ลงทะเบียนตอนนี้

โปรโมชั่นสงกรานต์

 

 เปิดบัญชีจริง                                                                                                      ลงทะเบียนตอนนี้

 

 

                                                                                      เปิดบัญชีจริง                                      ลงทะเบียนตอนนี้

 

                                                                                เปิดบัญชีจริง                                      ลงทะเบียนตอนนี้

 

                                  เปิดบัญชีจริง                                                                                     ลงทะเบียนตอนนี้

ใครที่สามารถเข้าร่วมได้บ้าง?
โปรโมชั่นที่มีระยะเวลาจำกัดนี้จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2019 สำหรับลูกค้าเก่าและใหม่ของ XM ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมในการจับรางวัลได้นั้น ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นจะต้องทำการฝากเงินอย่างน้อย $400 (หรือเทียบเท่า) ไปยังบัญชีจริง XM และทำการซื้อขายฟอเร็กซ์, ทองคำ หรือเงินอย่างน้อย 4 standard lots แบบครบรอบ (หรือ 400 micro lots แบบครบรอบ) ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อลูกค้ามีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในการจับรางวัลโดยอัตโนมัติเพื่อลุ้นรับรางวัลที่เราได้จัดเตรียมไว้

จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัลเมื่อใด?
การจับรางวัลจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2019 หลังจากนั้นผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านจะได้รับการติดต่อจากผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ประจำตัว รวมถึงจะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2019

ท่านสามารถเข้าร่วมได้อย่างไร?
สำหรับการเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ อันดับแรกท่านจะต้องทำการลงทะเบียน แล้วจึงทำตามข้อกำหนดของโปรโมชั่นดังนี้: ทำการฝากเงินอย่างน้อย $400 (หรือเทียบเท่า) ไปยังบัญชีจริง XM และทำการซื้อขายฟอเร็กซ์, ทองคำ หรือเงินอย่างน้อย 4 standard lots แบบครบรอบ (หรือ 400 micro lots แบบครบรอบ) เพื่อที่จะได้เข้าร่วมโปรโมชั่นโดยอัตโนมัติ และได้ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการจับรางวัล

ผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลจากการจับรางวัลมีทั้งหมดกี่คน?
ในช่วงโปรโมชั่นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2019 ผู้โชคดี 10 ท่าน จะถูกสุ่มเลือกจากลูกค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมในการจับรางวัล