แนวรับและแนวต้าน (Support & Resistance ) คืออะไร

0 285

แนวรับและแนวต้าน (Support & Resistance ) คืออะไร

Support (แนวรับ ) คืออะไร
–  Support คือ แนวรับที่เป็นราคารับ อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน
–  Support สามารถเป็นจุดกลับตัวของราคา
–  เมื่อราคาได้ลงมาทดสอบจุดนั้นอีกครั้ง เราจะใช้จุดนั้นเป็นแนวรับ
–  ถ้าราคาลงมาทดสอบจุดนั้นแล้วไม่สามารถผ่านลงไปได้เราจะกำหนดให้แนวรับนั้นเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง (Strong Support)
–  โดยสังเกตุราคาจะลงมาทดสอบอย่างน้อย2ครั้ง ทำ( Doubie Bottom ) หรือ3 ครั้ง ทำ (Tripie Bottom Pattem)
–  ถ้าราคาไม่สามารถทะลุแนวรับเหล่านี้ได้ ราคาจะเกิดการกลับตัวขึ้นไปจาก Downtrend เป็น Uptrand

แนวรับมีอยู่2 แบบคือ
1. แนวรับหลัก (Major Support) เป็นจุดกลับตัวของราคา จากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น
2. แนวรับรอง ( Minor Support) เป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคา ที่เกิดจากการสวิงของราคา

อธิบายรูปตามตัวอย่างที่1
– จุด Major Support (S1) เป็นจุดที่ต่ำที่สุด
– ราคาได้กลับลงมาทดสอบแนวรับอีกครั้งที่ S2
– ราคาที่ S2 สูงกว่า S1 ลักษณะแบบนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวจาก Downtrend เป็น Uptrand

Resistance (แนวต้าน )คืออะไร

– Resistance คือ แนวราคาที่เป็นราคาต้านอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน
– Resistance สามารถเป็นจุดกลับตัวได้
– เมื่อราคาได้ขึ้นไปทดสอบจุดนั้นอีกครั้ง เราจะใช้จุดนั้นเป็นแนวต้าน
– ถ้าราคาขึ้นไปทดสอบจุดนั้นแล้วไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เราจะกำหนดให้แนวต้านนั้นเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง (Strong Resistance)
– โดยสังเกตุราคาจะขึ้นไปทดสอบอย่างน้อย2ครั้ง ทำ( Doubie Top Pattem ) หรือ3 ครั้ง ทำ (Tripie Top Pattem)
– ถ้าราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านเหล่านี้ได้ ราคาจะเกิดการกลับตัวขึ้นไปจาก Uptrand เป็น Downtrend

แนวต้านมีอยู่2 แบบคือ
1. แนวต้านหลัก (Major Resistance) เป็นจุดกลับตัวของราคา จากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง
2. แนวต้านรอง ( Minor Resistance) เป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคา ที่เกิดจากการสวิงของราคา

อธิบายรูปตามตัวอย่างที่2
– จุด Major Resistance (R1) เป็นจุดที่สูงที่สุด
– ราคาได้กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งที่ R2
– ราคาที่ R2 สูงกว่าR1 ลักษณะแบบนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวจาก Uptrand เป็น Downtrend

ทีมงาน www.forexthaiexpert.com