สินค้าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเทรดได้ – CFDs สัมมนา forex ออนไลน์ 5 ตุลาคม 2018

0 49

สินค้าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเทรดได้ – CFDs สัมมนา forex ออนไลน์ 5 ตุลาคม 2018

การดูราคากราฟ และการสร้างกราฟ

ในสัมมนานี้ นักลงทุนจะได้ทำความเข้าใจ ถึงสิ่งที่เรียกว่า CFDs ซึ่งในสังคมบ้านเรามีเพียงกลุ่มน้อยที่เทรดสินค้าพวกนี้ ด้วยเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นได้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ามันยากและซับซ้อน เราจะมาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้น อธิบายลักษณะและการคำนวณเทียบเคียงไปกับการเทรด Forex ในสัมมนาที่ผ่านๆ มา รวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับอันมหาศาลเมื่อเราเทรดสินค้า CFDs ควบคู่ไปกับ Forex ด้วย

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  • เข้าใจถึงตลาด CFDs ธรรมชาติของตลาด สินค้า เวลา และเงื่อนไขที่ต่างกันระหว่าง CFDs และ Forex
  • วางแผนในการเทรดทั้งหมด เมื่อนักลงทุนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Forex และ CFDs ครบแล้ว
เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
ภาษา ภาษาไทย

สนับสนุนโดย www.xm.com