สัมมนา forex ออนไลน์ 2 ส.ค 2018 Momentum indicator และ oscillators

0 54

สัมมนา forex ออนไลน์ 2 ส.ค 2018 Momentum indicator และ oscillators

สัมมนา forex ออนไลน์

นบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและกลไกของ Momentum Oscillators เครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณ และการใช้ไม่ได้จำกัดแค่ใช้ตอนตลาดไซด์เวย์ แต่ว่าสามารถใช้ในตลาดที่มีเทรนด์ได้ด้วย คุณจะมีโอกาสในการเรียนรู้การวิเคราะห์ การตีความสัญญาณใน 3 แบบ

 

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  • เข้าใจทฤษฎีและสร้าง momentum indicators
  • รู้จักกับการทำงานของ IMI, RSI และ Price ROC
  • เห็นความสำคัญของ indicator ในตลาดเทรนด์และตลาดไซด์เวย์
  • วิเคราะห์ indicator ทั้ง 3 มิติ

 

เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)

 

วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล

 

ภาษา
ภาษาไทย

สนับสนุนโดย xm.com