ประเภทของคำสั่ง ความสำคัญของ stop loss สัมมนา forex ออนไลน์ วันที่ 28 กันยายน 2018

0 35

ประเภทของคำสั่ง ความสำคัญของ stop loss สัมมนา forex ออนไลน์ วันที่ 28 กันยายน 2018

 

ประเภทของคำสั่ง ความสำคัญของ stop loss

ประโยชน์ในการใช้คำสั่งแต่ละประเภท และความลับเล็กน้อยที่จะทำให้คำสั่งของนักลงทุนถูกประมวลผลด้วยราคาที่ดีที่สุด สุดท้ายแล้ว ผู้สอนจะอธิบายถึงการใช้ stop loss ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการที่จะทำให้นักลงทุนประสบผลสำเร็จ และยังรวมไปถึงวิธีการตั้ง take profit ที่ผู้สอนคิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  • เข้าใจถึงกราฟ และคำสั่งต่างๆ ในการส่งออเดอร์ รวมไปถึงประเภทของคำสั่งที่เหมาะกับการเทรดแต่ละสไตล์
  • เข้าใจถึงความสำคัญในการใช้ stop loss และสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี
เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร  เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
ภาษา  ภาษาไทย

สนับสนุนโดย www.xm.com