ทฤษฎี Elliot เบื้องต้น สัมมนา forex ออนไลน์ วันที่ 17 กันยายน 2018

0 33

ทฤษฎี Elliot เบื้องต้น สัมมนา forex ออนไลน์ วันที่ 17 กันยายน 2018

ทฤษฎี Elliot เบื้องต้น

ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะนำผู้ฟังเข้าสู่ทฤษฎี Elliot และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของคลื่นในตลาด การสัมมนานี้จะเพิ่มการรับรู้ในไทม์เฟรมต่าง ๆ ของผู้ฟัง และใช้สิ่งนี้เป็นฐานในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแนวโน้มของราคา

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  • เรียนรู้วิธีการนับคลื่น Elliott
  • เรียนรู้เกี่ยวกับคลื่น Motive และ Corrective
  • เรียนรู้แนวทางการเกิดคลื่น
  • เรียนรู้ลักษณะของคลื่น

เวลา  20:00 (กรุงเทพฯ)

วิทยากร  สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา  ภาษาไทย

สนับสนุนโดย www.xm.com