การเทรด – การวิเคราะห์พื้นฐาน สัมมนา forex ออนไลน์ วันที่ 27 กันยายน 2018

0 94

การเทรด – การวิเคราะห์พื้นฐาน สัมมนา forex ออนไลน์ วันที่ 27 กันยายน 2018

วิธีพัฒนาจิตวิทยาการเทรด วิชาที่เหนือกว่าเทคนิคอล

ในบทนี้เราจะแนะนำ  การวิเคราะห์พื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาดโลก ผู้เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกแ ซึ่งตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคจะสามารถใช้ในการดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศได้ สิ่งที่ได้กล่าวนี้จะอยู่ในการวิเคราะห์ทางพื้นฐานซึ่งจะใช้ในการเทรดในตลาดและจะได้เข้าใจว่าอะไรขับเคลื่อนอุปสงค์และอุปทานอยู่

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  • วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคหลัก ๆ ได้
  • เข้าใจว่าอะไรขับเคลื่อนอุปสงค์และอุปทาน
  • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลักในตลาด
  • เข้าใจความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยกระทบต่อค่าเงินได้อย่างไร
เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)
 วิทยากร สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา ภาษาไทย

สนับสนุนโดย www.xm.com