การเทรดตามข่าว สัมมนา forex ออนไลน์ 10 กันยายน 2018

0 127

การเทรดตามข่าว สัมมนา forex ออนไลน์ 10 กันยายน 2018

การเทรดตามข่าว

ในช่วงการประกาศข่าวมีแนวโน้มว่าจะเกิด การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรุนแรง ในช่วงการสัมมนานี้เราจะพูดถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เทรดเดอร์ผู้ที่ทำการเทรดตามข่าวใช้ เพื่อหาประโยชน์จากการเคลื่อนตัวเป็นช่วงที่กว้าง ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศข่าวสารสำคัญ

 

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  • เรียนรู้ผลกระทบของการเผยแพร่ข่าวที่มีต่อตลาด
  • เรียนรู้การเทรดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเผยแพร่ข่าว
  • เรียนรู้วิธีการเทรดตามข่าวแบบ proactive หรือ reactive
  • เรียนรู้วิธีการตามกระแส

 

เวลา  20:00 (กรุงเทพฯ)

 

วิทยากร  สมภพ จิตรตระกูล

 

ภาษา  ภาษาไทย

สนับสนุนโดย xm.com