การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวโน้มของตลาด (Trend) สัมมนา forex ออนไลน์ 24 สิงหาคม 2018

0 61

การวิเคราะห์ทางเทคนิค – แนวโน้มของตลาด (Trend) สัมมนา forex ออนไลน์ 24 สิงหาคม 2018

ความผันผวน (Bollinger Bands)

ในสัมมนานี้ นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด (trend) ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร การจะหาแนวโน้นในตลาดสามารถใช้วิธีไหนได้บ้าง และเราจะนำมันมาปรับใช้กับการเทรดของเราอย่างไรได้บ้าง

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  • เข้าใจในภาพรวมของแนวโน้ม (trend)
  • สามารถหาแนวโน้ม (trend) ด้วยวิธีต่างๆ ได้
  • เข้าใจและรู้จักวิธีนำแนวโน้มมาปรับใช้ในการเทรดของนักลงทุน

เวลา 20:00 (กรุงเทพฯ)

วิทยากร เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา

ภาษา ภาษาไทย

สนับสนุนโดย xm.com

 

 

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

การสัมมนาออนไลน์นี้เปิดให้เข้าร่วมได้ฟรี โปรดทราบว่าในการที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของเราได้นั้น ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงที่ XM ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายจริง ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่นี่